Bila teknolojia maisha ya binadamu yangekuwa hatua gani?

Leo hii Teknolojia ni kila kitu kwa biandamu, je bila hiyo ingekuaje?

Sophomore Asked on February 4, 2020 in Technology.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.