Je, Bitcoin itakuja kuwa sarafu kuu hapo baadae?

Bitcoin ni sarafu salama na ineundwa katika mazingira yasiyojulikana, kwa mtazamo wako Bitcoin ndio sarafu sahihi kwa kizazi kipya?

Professional Asked on December 9, 2019 in Uchumi.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.