Je hapa Tanzania kuna ukatili gani wa wanyama?

animals

 

Freshman Asked on August 13, 2019 in animals.
Add Comment
1 Answer(s)

Ujangili ndio changamoto kubwa iliopo kwa wanyama pori, japo serikali inajitahid kupa baba na ilo.

Junior Answered on August 13, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.