Je, ni kweli rafiki ana nguvu ya kubadilisha Tabia na uelekeo wako?

Siku zote wazazi wamekuwa wakiwahimiza watoto wao kuchagua marafiki sahihi kwa kuwa marafiki wabaya wanaweza kushinikiza ubaya kwa watoto wao,je kuna ukweli juu ya hili? ni kweli marafiki wana nguvu kiasi hiki? au tabia ya mtu ni mtu mwenyewe?

Sophomore Asked 6 days ago in Uhusiano.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.