Kuna njia za kupanga jinsia ya mimba?

Nimekua nikisia kwa mda mrefu sasa, kwamba unaweza ukaamua jinsia ya kupata mtoto wa kiume au wa kike, mbinu ni zipi?

Freshman Asked on November 27, 2019 in afya.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.