Kwanini baadhi ya ndege kama kuku na bata hawapai?

Ndege wengi wafugwao kama kanga,bata na kuku hawapai kwa nini?

Sophomore Asked on November 25, 2019 in Education.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.