Kwanini kuna utofauti wa nywele za wazungu na waafrika??

Kipi kinatofautisha nywele zetu waafrica na wazungu

Junior Asked on November 8, 2019 in Swali la Kizushi.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.