Nani aliyeanzisha mchezo wa Fantasy?

Na Kwann pia unaonekana kuwa na watumiaji wengi

Junior Asked on August 17, 2019 in Sports.
Add Comment
1 Answer(s)

Game orijino liliachiwa uingereza mwaka 1971 na Bernie Donnelly.

Sophomore Answered on August 18, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.